Magic Transfer 2.3

Magic Transfer 2.3

Smart PC Solutions, Inc. – Freeware –
Ma thuật chuyển là giải pháp đơn giản nhất để đồng bộ hóa các cài đặt chính và các thông tin trên một số máy tính mà bạn sử dụng liên tục! Nhiều người sử dụng máy tính hai hoặc thêm - ngày làm việc, ở nhà, trên một chuyến đi hoặc tại địa điểm của bạn bè! Nếu tất cả các máy tính này, trong một số ma thuật cách, đã có thể để giữ theo dõi của tất cả các thay đổi gần đây của bạn và tất cả công việc được thực hiện, bạn sẽ tìm thấy trong ưa thích một dấu trang mới tạo vào công việc hoặc muốn có tất cả các email được tạo ra và gửi tại văn phòng của bạn theo ý của bạn co nhà mputer. Đó là không cần phải chà đèn của Aladdin. Với sự giúp đỡ của chỉ có một nút tất cả sự kỳ diệu sẽ đưa chỉ một vài phút! Mà không có bất kỳ nghi ngờ, tất cả mọi người đã đi qua các địa ngục của cài đặt lại hệ thống hoạt động trên một máy tính, cấu hình nó từ đầu và/hoặc khôi phục lại nó sau khi virus! Chỉ cần suy nghĩ về thời gian bạn dành để tùy chỉnh cấu hình của hệ thống của bạn, nói rằng không có gì chuyển giao các cài đặt chính của các hoạt động hệ thống và các ứng dụng - ứng dụng email, dấu trang của bạn trong trình duyệt của bạn, vv. Chuyển ma thuật là tất cả các bạn cần! Chương trình sẽ làm cho bản sao lưu của Windows cấu hình hiện tại của bạn! Được điện thoại di động - là ở khắp mọi nơi! Chuyển ma thuật có thể được tải miễn phí phần mềm nhà sản xuất trang web http://www.smartpctools.com

Tổng quan

Magic Transfer là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Smart PC Solutions, Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 220 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Magic Transfer là 2.3, phát hành vào ngày 18/02/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 26/08/2007.

Magic Transfer đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Magic Transfer Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Magic Transfer!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 220 UpdateStar có Magic Transfer cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản